Home | Wie zijn wij | Onze werkwijze | Wat is aAa | Outcross en fitness | De 4-minuten koe | Ervaringen van klanten

a

Reisverslag Italë 2017

Zoals gebruikelijk heeft Veecom weer de voorjaarsreis door Italië gemaakt om van de belangrijke stieren dochters te kunnen zien. Opnieuw kunnen we concluderen dat het van essentieel belang is dit te blijven doen. Alleen op deze manier weten we wat de goede stieren zijn en weten we hoe we de beste paringen moeten maken en alleen op deze wijze kunnen we in een vroeg stadium iets zinnigs zeggen over levensduur.

Aluminium: toonbeeld van laatrijpheid

Aluminium dochter
Aluminium dochter

Hij fokt kleiner dan gemiddeld, fraai type, veel rib en zeer goed in verhouding. Voldoende diep en breed in de voorhand, veel kwaliteit en jeugd. Beste bovenbouw; niet hoog, maar wel sterk.
Kruizen zeer correct en stabiel. Beste benen, iets krom, beste klauwen. Uier rondom best. Als 342-stier is Aluminium niet geschikt om massa en maat toe te voegen.
Op termijn  zou Aluminium wel eens de nieuwe Prince kunnen worden.

Ludico: melk, melk en nog eens melk

De enorm melkrijke Ludico dochters zijn middelgrote rasmelkkoeien. De sprekende kop, het fijne vel, de slanke hals zijn kwaliteitskenmerken. De vierdekalfs Ludico dochters hebben voldoende breedte in de voorhand en diepe open
ribben. De bovenbouw is sterk, de kruisconstructie goed met soms iets vlakke kruizen. De vrij goede benen staan goed onder het lichaam, zowel in achter- als zijaanzicht. De klauwen zijn goed. De uiers waren bij de vaarzen indertijd iets ruim, de derde en vierde kalfskoeien blijken de uiers zeer goed te hebben bewaard.

Ludico: outcross, veel melk zonder hulp van de afstammingsindex, prima gezondheidskenmerken, A2/B en aAa 516.

Acapulco dochter
Acapulco dochter

Acapulco: indrukwekkend uniform

Van Acapulco zagen we een zeer uniforme groep dochters. Volwassen, grote lange vaarzen met lange open ribben, veel inhoud en veel skelet. Bovenbouw goed, lendenen goed, kruizen hellend. Benen sterk, iets krom, goede verzenen en sterke klauwen. Gezonde, goed gevormde uiers. Acapulco heeft nog geen indexcijfers; voor een definitief oordeel willen we zijn dochters zeker nog een keer bekijken.

Duko: beter laat dan niet

Duko’s zijn middelgrote, zware koeien met veel inhoud.
Diepe borst, iets laag op de lendenen met verder redelijk correcte, maar iets korte kruizen. De kromme benen van gemiddelde kwaliteit zijn iets laag in de klauwen en iets hakkig.
Ze hebben goede uiers van dito kwaliteit. Italiaanse veehouders zijn zeer tevreden over hun vierde en vijfdekalfs Duko’s en gebruiken de stier opnieuw.

Savoia dochter
Savoia dochter

Savoia: outcross pur sang

Savoia is een Prince zoon uit een Ford moeder met 152.000 kg melk. De middelgrote Savoia dochters hebben zich zeer positief ontwikkeld van vaars naar derdekalfskoe. In verhouding tot hun hoogtemaat hebben ze veel breedte en inhoud.
De kruisligging is vlak. Ze hebben beste uiers die vast aangehecht zijn en breed en hoog van achteren met een goede ophangband. De goede, iets kromme benen worden zeer soepel gebruikt.

Savoia is een 342-stier met veel kwaliteit.

Nubia: sympatieke rasvaarzen

Nubia liet een groep sympatieke melkvaarzen zien; fraai van type en rib. Voldoende diepte in de voorhand, bovenbouw correct, iets hellende kruizen van voldoende lengte. Rondom beste uiers. Droge correcte benen van ideale stand met daarbij beste klauwen. Veelbelovende stier waarvan we zeker nog een keer dochters gaan bekijken.

Berico dochter
Berico dochter

Berico: melk en conditie

Best ontwikkelde lange vaarzen met fraai gewelfde ribben. Vrijwel allemaal zwarte dieren met een fijn vel. Bovenbouw sterk maar niet hoog, kruisligging licht hellend. Opvallend lange en brede kruizen.
Beenwerk is enigszins grof en de beenstand is krom. Hoewel ze gemiddeld ietwat hakkig zijn, worden de benen goed gebruikt.

Berico’s hebben goed gevormde uiers van goede kwaliteit. Ze geven erg veel melk met daarbij een opvallend goede conditiescore.

Disclosure: dé openbaring

De groep Disclosuredochters behoorde tot één van de allerbesten van deze voorjaarsreis. Qua hoogtemaat zijn ze iets ondergemiddeld, maar de breedtematen en balans zijn sterke punten van deze Maikzoon.
De bovenbouw is sterk, evenals de lendenen. De kruizen zijn licht hellend en voldoende breed. De kruisconstructie is fantastisch. De benen zijn sterk met een lichte kromming. Disclosure dochters bewegen zeer soepel op beste, gezonde klauwen. De goed gevormde uiers zijn van prima kwaliteit en hebben een ideale speenplaatsing. De Disclosures geven veel melk en behouden daarbij een spiertje.

Ramsey: aansprekende kwaliteitsvaarzen

Ramsey dochters zijn aansprekend qua skelet; veel lengte, maat en inhoud. De uiers waren zonder uitzondering best; zowel qua vorm als kwaliteit. De benen waren correct van stand, goed van kwaliteit en werden prima gebruikt.
Door de geringe selectieruimte hebben we nog niet een heel helder beeld, maar we zagen wel overduidelijk de mix van Iota en Mr Sam. De stier Ramsey heeft zeker potentie.

Secretariat: de nieuwe exterieurtopper

Deze nieuwe nr 1 qua exterieur liet een groep imponerende vaarzen zien; veel hoogte en lengte, met daarbij genoeg power in het front door een lang, mooi gevormde eerste rib. Lange, brede, licht hellende kruizen.
Aan de sublieme uiers vallen de hoge en brede achteruiers op. Perfecte speenplaatsing met daarbij ideaal gevormde spenen. De Secretariat dochters beschikken over geweldige benen; platte botten, ideale stand en hoge klauwen.
Secretariat dochters gaan de komende jaren zonder twijfel hoge ogen gooien in het keuringscircuit.

Scolari: progressie op alle fronten

Scolari dochter
Scolari dochter

Scolari dochters vielen op door hun melktypische raseigenschappen. Ze beschikken over melktypische, open skeletten; veel rib en open, brede kruizen.
Scolari’s uitzonderlijke kwaliteiten komen het beste tot hun recht in een passende aAa-paring of in Aftercross.
Scolari’s hebben fantastische uiers, met name achteruierhoogte, -breedte en kwaliteit. Soms zijn de vooruiers iets kort.
Goed nieuws voor de robotmelkers: achterspeenplaatsing iets wijder dan gemiddeld, en spenen iets langer. Uit de ons verstrekte informatie bleek dat de Scolari dochters significant verbeteren van eerste naar derde lactatie voor zowel melk, eiwit% en puntentotaal, met daarbij een uitstekende vruchtbaarheid.

Judo: exterieurtopper uit beproefde combinatie

De veelbesproken Judo liet duidelijk de kenmerken van vader Iota zien; sterke lange koeien met een spiertje, duidelijk hellende, brede kruizen, waarbij de positie van de draaiers soms aandacht vraagt. Judo vererft zonder discussie beste goed gevormde uiers. De benen beschikten over meer dan gemiddeld bot en werden goed gebruikt. Vermeldenswaardig is daarnaast dat de moeder van Judo de 100.000 kg grens reeds is gepasseerd. Voor ons is dat niet bepaald een verrassing; de combinatie Mtoto-bloed x Britt heeft ook al de zeer succesvolle stieren Parocas en Prince voortgebracht.

Eject: makkelijk veel melk

Eject dochter
Eject dochter

De rode draad in de bezichtiging van de Ejects is de opvallend gewelfde ribpartij en de enorme wil om te produceren, in combinatie met een bovengemiddelde conditie.
De derdekalfs Eject dochters geven waanzinnig veel melk uit opvallend beste uiers. De open bouw resulteerde bij een aantal dochters in een iets vlakker kruis. In een passende aAa-combinatie blijkt dit euvel zich evenwel niet voor te doen. De benen zijn iets krom, parallel van achter, de klauwen soms iets laag. De botkwaliteit is goed.

Stier met een aantal opvallend sterke kenmerken die het best tot zijn recht komen in het Veecom Optimate programma.

 

Mufasa: efficiënte melkkoeien

De Mufasa’s bevestigden het beeld wat we al hadden; middelgrote, melktypische werkkoeien met een open ribpartij. Mufasa vererft open kruizen en iets krom beenwerk. Mufasa dochters hebben brede achteruiers met  sterke ophangband. Mufasa geeft: veel melk, veel kilo’s eiwit, open rib, goede uiers en kromme benen. Hij is uitermate geschikt voor Aftercrossparingen, met name die op Fleckvieh, maar ook op bijv. Big Winner dochters die om 153 o.i.d. vragen.

Bagolino: opnieuw uniform in kwaliteit

De vierdekalfs Bagolino’s bevestigen zijn reputatie als één van de allerbeste stieren voor kruisconstructie en kruisvorm; breed, lang en hellend met centrale draaiers. Bagolino’s hebben een sterke toplijn en een fraaie rib. De kwaliteitsuiers zijn voor vast aangehecht en achter hoog en breed. Het beenwerk is hard en droog en iets krom van stand. Ook nu op oudere leeftijd blijven de Bagolino dochters zich fantastisch bewegen.

Zamagni: nieuwe legende!

Zamagni is niet alleen een topstier op het niveau van Mtoto, Skywalker en Prince, maar is wederom en stier die op een aantal onderdelen veel beter fokt dan de cijfers doen voorkomen, met name kruisvorm en benen. De fijne vaarzen zijn uitgegroeid tot diepe, krachtige vrij brede koeien die geen enkele moeite hebben met de hoge productie. De benen van de derdekalfs Zamagni dochters zijn aanmerkelijk beter dan het niveau waarop de inspecteur ze als vaars heeft geïnspecteerd.
Het beenwerk is iets krommer van stand en prima van kwaliteit. De beste klauwen mogen niet onvermeld blijven.
De kruizen zijn op papier weliswaar vlak, maar in de praktijk zeer goed geconstrueerd.
De Zamagni’s vertonen een ongeëvenaarde mix van melktype, kracht, openheid en balans. De uiers van de Zamagni’s staan op ons netvlies gebrand. Deze zijn van voren zeer vast aangehecht, met  veel lengte in de bodem, breed en hoog achter, met een goede ophangband en de spenen perfect geplaatst.

NB: Wat opviel tijdens deze trip was dat de stieren met de meest uitgebalanceerde dochters, Zamagni en Aluminium, zelf in hun stamboom stieren hebben die elkaar prima aanvullen qua aAa-codes. Bij Zamagni zijn dat Superstition (324) x Active (156) x Laudan (162), en bij Aluminium zijn dat Prince (234) x Active (156) x O-Man (435). Voor ons is dit eens te meer het bewijs dat het fokken van betere koeien niet simpelweg ‘stapelen’ van hoge indexen is, maar veel meer een kwestie van aanvullen/toevoegen van kwaliteiten.

Naar boven

Actuele stieren
Archief stieren
Jonge stieren
Genomic stieren
Gesekst sperma
Beta/kappa caseïne
Farmers Wish
Veecom Optimate
Aftercross
Veecommunicatie
Onze reisverslagen
Nieuws
Contact en Bestel
Links
Fawi Allegro
FaWi Allegro
Dumoulin
Dumoulin
Veecom • Schildwolderdijk 47 • 9626 AP Schildwolde • info@veecom.nl • Telefoon 0598-421729 •